Πρόγραμμα σπουδών για το παιδί με εγγυημένη απόδοση.

Η έγνοια του κάθε γονιού, ειδικά στους καιρούς που διανύουμε, είναι να έχει οικονομικά εξασφαλισμένο το παιδί του, τόσο στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, όσο και στο ξεκίνημα της ενήλικης ζωής που υπάρχουν σπουδές και άλλα έξοδα που τρέχουν ταυτόχρονα. Αυτό εξασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο δημιουργώντας ένα Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με εγγυημένο επιτόκιο (απόδοση 1% σε αντίθεση με άλλα προγράμματα αποταμίευσης όπου η απόδοση τους είναι μηδενική ή και αρνητική και με αβέβαιο μέλλον).
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σου δίνει τη δυνατότητα – βάσει των οικονομικών σου πάντα – να αποταμιεύεις ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα. Εδώ να σημειωθεί πως το κόστος του προγράμματος εξαρτάται από το ποσό που επιθυμείς να έχει συμπληρωθεί στο πέρας των 18 ετών. Ωστόσο η ηλικία λήξης μπορεί να ορισθεί και έως τα 20 ή και τα 24 έτη. Μπορείς να το ξεκινήσεις από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του παιδιού (όσο πιο νωρίς, τόσο μεγαλύτερο το ποσό που θα συγκεντρωθεί) ώστε στην ηλικία των 18 ή των 24 να έχει ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάποιο ξεκίνημα σπουδών ή για το επιχειρηματικό του ξεκίνημα.
Στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης ΑΠΑ (Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων) ως έξτρα παροχή η οποία λειτουργεί ως δικλείδα Ασφαλείας. Αυτή η επιπλέον προσθήκη στο πρόγραμμα, δίνει την δυνατότητα στο άτομο που πληρώνει το πρόγραμμα εφόσον του συμβεί μια μόνιμη ανικανότητα στην ζωή του εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, να συνεχιστεί ως την λήξη το Συμβόλαιο του χωρίς να ξαναπληρώσει Ασφάλιστρα.