Χρήσιμα Links

ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Λεωφ. Συγγρού 106 - 117 41 Αθήνα, τηλ.: 210 9219 660-666-684 - fax: 92.19.917 Web : www.eias.gr e-mail :
 • ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υπατίας 5 - 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3327 400 - fax: 210 3327 426-7 Web : www.epikef.gr e-mail :
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.) Ξενοφώντος 9 - 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3236 562, 210 3223 324, 210 3238 402 - fax: 210 3238 370 Web : www.mib-hellas.gr e-mail :
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ξενοφώντος 10 - 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 3334 100 - fax: 210 3334 149 Web : www.sesae.gr
 • EΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ξενοφώντος 10 - 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 7472 760 - fax: 210 7472 770 Web : www.actuaries.org.gr e-mail :
 • ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ KAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ ΑΠΑΕ) Πατησίων 48 - 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210 8229 778, 210 8218 372 - Fax: 210 8225 136 e-mail :
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) Βησσαρίωνος 9 & Σίνα - 106 72 Αθήνα, τηλ.: 210 3616 572, 210 3616 579 - fax: 210 3647 284 Web : www.oase.gr e-mail :
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (Π.Ο.Α.Π.) Κάνιγγος 27- 106 82 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax.: 210 3827 354
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.) Στουρνάρη 16 - 106 83 Αθήνα, τηλ.: 210 9572 986-7 - fax: 210 9511 079 Web : www.psas.gr e-mail :
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.) Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ - 115 28 Αθήνα, τηλ.: 210 7792 171, fax: 210 7717 180 Web : www.sema.gr e-mail :
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Λ. Συγγρού 76 - 112 42 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 9242 707 - fax: 210 9221 573 Web : www.pssas.gr e-mail :
 • ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Κάνιγγος 27 - 106 82 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax.: 210 3827 354, 210 3805 907 Web : www.haii.gr e-mail : info@insuranceintermediary.gr
ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 21 - 102 50 Αθήνα, τηλ.: 210 32 0 1111 - fax: 210 32 32 239 Web : www.bankofgreece.gr
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πλ. Κάνιγγος 20 - 101 81 Αθήνα, τηλ.: 210 3816 241-4 - fax: 210 3842 642 Web : www.ypan.gr
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • INSURANCE EUROPE rue Montoyer 51, B-1000, Brussels, Belgium Tel.: +32 2 894 3000 - Fax.: +32 2 894 3001 Web : www.insuranceeurope.eu e-mail :
 • COUNCIL OF BUREAUX Avenue Louise, 166, 1E, B-1050 – Brussels - Belgium Tel: +32 2 6270920 - Fax: +32 2 6473004 Web : www.cobx.org e-mail :
 • INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURANCE (IUMI) C.F. Meyer- Strasse 14, P.O. Box 4288,CH - 8023 Zurich, Switzerland Tel.: +41 (44) 208 28 70 - Fax: +41 (44) 208 28 00 Web : www.iumi.com e-mail : mail@iumi.com