Προστασία Δανείου


Προστασία Δανείου

Ο σκοπός αυτών των ασφαλίσεων είναι η διασφάλιση της τράπεζας από ζημιές στο ακίνητο ή από κινδύνους του δανειολήπτη που θα καθιστούσαν την αποπληρωμή επισφαλή.

Όσοι έχουν πάρει δάνειο γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκτός της υποχρέωσης για την αποπληρωμή του δανείου, έχουν την δέσμευση της διατήρησης δύο ασφαλιστηρίων συμβολαίων που δικαιούχος (στο ποσό που υπολοίπεται) είναι η δανείστρια τράπεζα: Ασφάλιση Πυρός και Σεισμού της κατοικίας και Ασφάλιση Ζωής και μερικές φορές Μόνιμης Ανικανότητας για εργασία του δανειολήπτη. Το κόστος αυτών των ασφαλίσεων μπορεί να μειωθεί, επιλέγοντας ανάλογα ασφαλιστήρια από την ελεύθερη αγορά και καταργόντας τις Ασφαλίσεις των Τραπεζών.
Τόσο για την κάλυψη Πυρός και Σεισμού όσο και για την κάλυψη Ζωής και Ανικανότητας, η ασφαλιστική αγορά δίνει καλές εναλλακτικές από πολλές αναγνωρισμένες εταιρίες. Επίσης σημαντικό είναι ότι ο κίνδυνος που δεν απαιτούν οι συμβάσεις δανείων των τραπεζών αλλά που είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί από τους καλυπτόμενους, είναι αυτός της προσωρινής ανικανότητας για εργασία που καθιστά τον δανειολήπτη ανίκανο να παράγει εισόδημα.

 


Στο Πρακτορείο μας θα βρείτε σχεδόν όλες τις μεγαλύτερες και φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες.Πάρτε άμεσα την προσφορά για Προστασία Δανείου με ένα τηλεφώνημα ή συμπληρώστε την φόρμα για να σας καλέσουμε εμείς.