Ασφάλιση Απαγωγής και Λύτρων 


Ασφάλιση Απαγωγής και Λύτρων

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά βιώνει μία συνεχή αλλαγή σε θέματα ασφάλειας, με τις απαγωγές, την απαίτηση λύτρων και τους εκβιασμούς να κάνουν την εμφάνιση τους ολοένα και πιο συχνά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Τα συγκεκριμένα περιστατικά αποτελούν πηγή φόβου και ανασφάλειας για οικογένειες και επιχειρήσεις και πέρα από την απειλή της ανθρώπινης ζωής, προκαλούν σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Απευθύνεται σε:

Επώνυμοι και εύκολα αναγνωρίσιμοι ιδιώτες, Ιδιώτες που διαχειρίζονται ή κατέχουν πρόσβαση σε μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε σε εταιρικό είτε σε ιδιωτικό επίπεδο, Ιδιώτες και στελέχη που ταξιδεύουν σε χώρες υψηλού κινδύνου, Εργαζόμενοι σε κέντρα λήψης σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Πλεονεκτήματα

Ενεργοποίηση Συμβολαίου:

  • Απαγωγή
  • Απειλή / εκβιασμός
  • Παράνομη κράτηση
  • Πειρατεία σε μέσο μεταφοράς

Καλύψεις

Κατά τη διάρκεια ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων περιστατικών καλύπτονται ενδεικτικά τα εξής έξοδα:

  • Απεριόριστα έξοδα αμοιβών εξειδικευμένων Συμβούλων

Διαχείριση Κρίσεων

  • Πληρωμή λύτρων.
  • Απώλεια λύτρων κατά τη μεταφορά τους.
  • Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής Μετά το τέλος του περιστατικού καλύπτονται έξοδα ψυχικής, σωματικής και οικονομικής αποκατάστασης.

Στο εταιρικό πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτονται επιπλέον:

  • Απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών
  • Εύλογα νομικά έξοδα


Στο Πρακτορείο μας θα βρείτε σχεδόν όλες τις μεγαλύτερες και φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες.Πάρτε άμεσα την προσφορά για την Ασφάλιση Απαγωγής και Λύτρων με ένα τηλεφώνημα ή συμπληρώστε την φόρμα για να σας καλέσουμε εμείς.