Ταξιδιωτική Ασφάλιση


Συμβόλαια Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

Οταν χρειαστείτε βοήθεια σε ξένο μέρος, η ταξιδιωτική ασφάλιση σας συντροφεύει είτε για ένα συγκεκριμένο ταξίδι, είτε σε ετήσια βάση ανεξαρτήτως ταξιδίων.

Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χαμηλά και εξαρτώνται από τη διάρκεια, τον προορισμό και τις παρεχόμενες καλύψεις.

Επίσης, υπάρχουν και ετήσια συμβόλαια Ταξιδιωτικής Ασφάλισης που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά και τους παρέχουν σημαντικές καλύψεις ανεξαρτήτως αριθμού, συχνότητας και προορισμού, σε εξαιρετικό κόστος.Ενδεικτικά, τα συμβόλαια Ταξιδιωτικής ασφάλισης μπορούν να παράσχουν κάλυψη για:

  • Εκτακτη Διακοπή ταξιδίου καλύπτοντας τα κόστη επιστροφής και τα μη επιστρεφόμενα λοιπά έξοδα
  • Καθυστέρηση ταξιδίου
  • Ακύρωση ταξιδίου λόγω μεγάλης καθυστέρησης (πχ. αναβολή επαγγελματικής συνάντησης)
  • Ασφάλιση Αποσκευών σε απώλεια ή καθυστερημένη άφιξη καλύπτοντας τυχόν έκτακτα έξοδα
  • Έκτακτα έξοδα Υγείας καλύπτοντας εξολοκλήρου σε έκτακτο περιστατικό ασθένειας ή ατυχήματος τη νοσοκομειακή κάλυψη, την αντιμετώπιση του πόνου σε οδοντιατρικό περιστατικό και την υγειονομική μεταφορά στη χώρα μόνιμης διαμονής.
 


Στο Πρακτορείο μας θα βρείτε σχεδόν όλες τις μεγαλύτερες και φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες.Πάρτε άμεσα την προσφορά για Ταξιδιωτική Ασφάλιση με ένα τηλεφώνημα ή συμπληρώστε την φόρμα για να σας καλέσουμε εμείς.