Συχνές Ερωτήσεις για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου

ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΣΥΝΑΨΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ;
Σύμφωνα με το Νόμο έχετε, πράγματι, υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της αστικής ευθύνης σας έναντι τρίτων, από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι υπάρχουν κι άλλες ασφαλίσεις (προαιρετικές ασφαλίσεις), πλην της υποχρεωτικής από το Νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας κάλυψη και του αυτοκινήτου σας. Οι Νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν. 489/76, όπως κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις "περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" και ο Νόμος 2496/97 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.
ΠΟΙΟ ΟΧΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ", ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ;
Αυτοκίνητο είναι κάθε όχημα που κινείται επί του εδάφους και όχι σε σιδηροτροχιές, με την βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών. Με όχημα εξομοιούται και το ρυμουλκούμενο, είτε είναι συνδεδεμένο με το κυρίως όχημα είτε όχι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ;
Αποζημιώνεστε απευθείας από την Ασφαλιστική σας εταιρεία εφόσον έχετε στο συμβόλαιο σας την κάλυψη "Ασφάλιση Υλικών Ζημιών σε Τροχαίο από Ανασφάλιστο Όχημα". Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης απαιτούνται: Να έχει συμβεί το ατύχημα στην Ελλάδα Να αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του ανασφάλιστου οχήματος από επίσημο Δημόσιο έγγραφο (Απόσπασμα Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας) Η ευθύνη για το ατύχημα να βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος Ανώτατο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου 100.000€ Να υπάρχει Δήλωση Ευθύνης από τον υπαίτιο (ανασφάλιστο)
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΩ ΑΤΥΧΗΜΑ ΘΑ ΕΧΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΟΥ ;
Σε περίπτωση που προκαλέσετε μέχρι δύο ατυχήματα ανά έτος ασφάλισης, η Ασφαλιστική σας εταιρεία σας εγγυάται ότι δεν θα έχετε καμία επιβάρυνση στα ετήσια ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας, μέσω της κάλυψης "προστασία bonus" που περιλαμβάνεται σχεδόν σε όλες τις εταιρείες.
ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ;
Κάθε είδους ζημιάς απαιτεί σχετικά δικαιολογητικά. Ενδεικτικά, σε μια υλική ζημιά, είναι απαραίτητα:
 • Άδεια κυκλοφορίας και άδεια οδήγησης
 • Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντων αν έχει επιληφθεί η τροχαία
 • Αντίγραφο Δικογραφίας (στην περίπτωση που έχει σχηματιστεί)
 • Δήλωση ατυχήματος ή Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού
 • Πραγματογνωμοσύνη
 • Εξουσιοδοτήσεις/ Νομιμοποιήσεις όπου είναι απαραίτητες (εφόσον δεν εισπράξετε ο ίδιος την αποζημίωση)
 • Τιμολόγια επισκευής
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ;
Επιλέγοντας σοβαρές και αξιόπιστες Ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, απολαμβάνετε το προνόμιο της αποζημίωσης από τη δική σας ασφαλιστική εταιρία (σε περίπτωση που δεν είστε υπαίτιος για το ατύχημα) άνετα και χωρίς ταλαιπωρία μέσω του Φιλικού Διακανονισμού. Για να αποζημιωθείτε μέσω του συστήματος αυτού πρέπει απαραίτητα:
 • Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη "Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος" καθώς και να την στείλουν στις ασφαλιστικές τους.
 • Τα εμπλεκόμενα οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρίες που έχουν προσχωρήσει στο Σύστημα.
 • Η ζημιά να μην υπερβαίνει τα €6.500 σε Υλικές Ζημιές, και €12.000 σε Σωματικές Βλάβες ανά άτομο, με μέγιστο όριο στις Σωματικές Βλάβες τα €30.000 ανά περιστατικό.
 • Να υπάρχει σύγκρουση των οχημάτων Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συμπληρωθεί "Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος", υπάρχει η δυνατότητα οι πελάτες που δεν ευθύνονται να κάνουν δήλωση στην Εταιρία. Η Εταιρία αναλαμβάνει την επικοινωνία με την εταιρία του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να αποζημιωθεί ο πελάτης.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ;
 • Θα πρέπει άμεσα να δηλώσετε την κλοπή στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και να λάβετε βεβαίωση για τη δήλωση σας.
 • Να επισκεφτείτε άμεσα οποιοδήποτε υποκατάστημα και να κάνετε την αναγγελία της κλοπής.
 • Να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν, καθώς και τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
 • Μετά το πέρας των 90 ημερών, να προσκομίσετε στην εταιρία βεβαίωση μη ανεύρεσης του αυτοκινήτου σας και πληρεξούσιο κυριότητας.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ;
Να τηλεφωνήσετε στην υπηρεσία "Φροντίδα Ατυχήματος” της Ασφαλιστικής Εταιρείας σας, προκειμένου να έρθει στον τόπο του ατυχήματος ειδικός συνεργάτης. (Βλέπε χρήσιμα Τηλέφωνα)
ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ;
Δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική σας εταιρεία, διότι δεν θεωρούνται "τρίτοι" ζημιωθέντες τα εξής πρόσωπα:
 • ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά
 • κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με την σύμβαση ασφάλισης (δηλαδή ο λήπτης της ασφάλισης / συμβαλλόμενος)
 • το πρόσωπο που κατάρτισε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος (δηλαδή ο λήπτης της ασφάλισης / συμβαλλόμενος)
 • οι νόμιμοι εκρπόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα
 • Πρόσωπα, τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφ'όσον ο ασφαλιστής αποδείξει, ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης.
 • Έτσι για παράδειγμα, εάν επιβαίνετε στο αυτοκίνητό σας, το οποίο οδηγει κάποιος φίλος σας και προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότηα του φίλου - οδηγού του αυτοκινήτου σας, εσείς, αν και συνεπιβάτης, δεν θα αποζημιωθείτε για τυχόν σωματικές βλάβες που θα υποστείτε από το ατύχημα αυτό, διότι ως ιδιοκτήτης του ζημιογόνου οχήματος δεν θεωρείστε τρίτος.
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΥΝΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΥ, ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ;
Σύμφωνα με το Νόμο, η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος στην οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Η ασφάλιση δεν καλύπτει την αστική ευθύνη προσώπων που κατέλαβαν το αυτοκίνητο με κλοπή ή βία (δηλαδή του κλέπτη) και εν συνεχεία προκάλεσαν ατύχημα, καθώς επίσης και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα με πρόθεση. Όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η έναντι τρίτων αστική ευθύνη σας, ως κυρίου ή κατόχου του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί με χρήση βίας.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ;
Τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου ρυθμίζονται με Νόμο. Ο Ν.3746/09, με τον οποίο ενσψματώθηκε η 5η Κοινοτική Οδηγία στην Ελληνική Νοοθεσία, προβλέπει την σταδιακή αύξηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης για Σωματικές Βλάβες μέχρι την 01.06.2012.Συγκεκριμένα:
 • Από 01.01.2011, για Σωματικές Βλάβες 750.000 ευρώ ανά θύμα και για Υλικές Ζημιές σε 750.000 ευρώ ανά ατύχημα.
 • Από 01.06.2012, για Σωματικές Βλάβες σε 1.000.000 ευρώ ανά θύμα και για Υλικές Ζημίες σε 1.000.000 ευρώ ανά ατύχημα.
ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ "ΤΡΙΤΟ" ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑ ;
Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, γιατί ο Νόμος προβλέπει τρεις (3) εξαιρέσεις από την ασφάλιση αυτή. Συγκεκριμένα εξαιρούνται από την ασφάλιση:
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος δεν είχε την προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια οδήγησης για το όχημα που οδηγεί.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφ'όσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.