Η αγορά κατοικίας είναι επένδυση για το μέλλον.

Στα πλαίσια της διεύρυνσης των εργασιών, με σκοπό την προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς την πελατεία μας, εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, έχουμε επεκταθεί και στον κλάδο των ακινήτων μέσω του οποίου στόχος μας είναι η παροχή συμβουλών, προτάσεων, τεχνικών και νομικών υπηρεσιών καθ΄ όλη την διαδικασία της ανάθεσης πώλησης, μίσθωσης της ακίνητης περιουσίας σας ή και αναζήτησης ακινήτων.

Μαζί στη Διαδρομή

Επίσης το γραφείο μας, μέσω της συνεργασίας με τραπεζικά ιδρύματα, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε τραπεζικής υπηρεσίας για την χορήγηση στεγαστικών δανείων, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και συνολική ενημέρωση περί των περιφερειακών ζητημάτων για την αγορά ακινήτων.

Η σημερινή διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων με την δημιουργία νέων κανόνων λειτουργίας αυτής της αγοράς, απαιτεί γνώσεις και εμπειρία για την αντιμετώπιση των νέων τάσεων.

Το γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία που αφορά τα ακίνητα.