Εσύ γνώριζες το πρόγραμμα ασφάλισης διαδικτυακών και ηλεκτρονικών κινδύνων;

Ασφάλεια Διαδικτυακών και Ηλεκτρονικών Κινδύνων

Ασφάλεια Διαδικτυακών και Ηλεκτρονικών Κινδύνων

Τι είναι η Ασφάλιση των διαδικτυακών και ηλεκτρονικών κινδύνων;

Η Ασφάλιση των διαδικτυακών και ηλεκτρονικών κινδύνων αποτελεί ένα εργαλείο που συμπληρώνει το Risk Management μιας εταιρείας, παρέχοντας υπηρεσίες αποζημίωσης αλλά και βοήθεια ώστε να αντιμετωπιστεί κάποια κρίση. Μέσω αυτού του προγράμματος ασφάλισης, οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο υποκλοπής δεδομένων, χωρίς να υπάρχει φόβος για κακή εταιρική φήμη λόγω παραβίασης ηλεκτρονικών συστημάτων ή απώλεια δεδομένων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα ασφάλισης διαδικτυακών και ηλεκτρονικών κινδύνων απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εταιρείες και στους υπολογιστές τους έχουν μεγάλο όγκο σημαντικών δεδομένων. Για παράδειγμα, εταιρείες όπως αυτές των τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικών, τραπεζών, μεταφορικών εταιρειών, δικηγορικών και συμβουλευτικών εταιρειών, αλυσιδών λιανικής πώλησης κ.α, είναι απαραίτητο να έχουν αυτό το πρόγραμμα καθώς εξασφαλίζουν την αποφυγή υποκλοπής ή απώλειας δεδομένων.

 

Χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της ασφάλισης είναι:

 • Η αστική ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιά λόγω απώλειας προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία στην οποία τα είχαν δώσει
 • Καλύπτονται τα έξοδα και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων αλλά και απώλειας προσωπικών εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Καλύπτεται επίσης η διαχείριση που αφορά σε περιστατικά εκβιασμού που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ένα δίκτυο ή να οδηγήσει σε διαρροή πληροφοριών.

 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί πως με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι εταιρείες που δεν θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων που φθάνουν μέχρι 20 εκατομμύρια ή έως 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

 

Οι περιπτώσεις που καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης είναι οι εξής:

 • Στοχευμένη υποκλοπή δεδομένων
 • Απώλεια φορητής συσκευής
 • Κλοπή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
 • Απιστία υπαλλήλου
 • Διαφημιστικά faxes, emails
 • Phising scams (ενέργειες εξαπάτησης χρηστών με σκοπό την απόσπαση ευαίσθητων πληροφοριών)
 • Mailware ή Virus attacks
 • Αποτυχία ανακύκλωσης συσκευών

 

Η διαδικασία ενεργοποίησης της κάλυψης και ενέργειες των Ασφαλιστών

 • Ερευνητές οι οποίοι είναι εξιδεικευμένοι στο κομμάτι της ασφάλειας, αξιολογούν τα αίτια που προκάλεσαν ζημιά, τη σοβαρότητα και την έκταση του προβλήματος που προέκυψε από την παραβίαση και ενισχύουν τo κομμάτι που αφορά στη διαχείριση των κινδύνων.
 • Σε περιπτώσεις που αφορούν σε υποκλοπές και απώλεια δεδομένων, οι πελάτες ενημερώνονται και οι υπηρεσίες Customer Care σε συνεργασία με εκπαιδευμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών αναλαμβάνουν άμεσα δράση για τη μείωση των οικονομικών συνεπειών λόγω της παραβίασης.
 • Το κομμάτι των Δημοσίων Σχέσεων μπαίνει σε λειτουργεία και οι Ειδικοί Διαχείρισης Κρίσεων χειρίζονται το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων με κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική.
 • Πάντα υπάρχει το νομικό τμήμα το οποίο συμβουλεύει υποστηρίζει και αξιολογεί τις εκάστοτε νομικές συνέπειες της παραβίασης και προχωρά σε ανάλογες ενέργειες που απαιτούνται για τον μετριασμό τους.
 • Τέλος, υπάρχει και συνεργασία με εξιδεικευμένους διαπραγματευτές σε περίπτωση εκβιασμού για την αποκάλυψη δεδομένων.

Πάντα λαμβάνεται υπόψιν η τοπική αγορά καθώς και η ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.